Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

houndsoflove
20:28
2064 bd9e
Reposted frompulperybka pulperybka viaester ester
houndsoflove
20:28
Evolution
Reposted fromstraycat straycat viabiolchem biolchem
Sponsored post
soup-sponsored
06:46
 
 
houndsoflove
20:26
houndsoflove
20:25
3312 00a1 500
Reposted fromverronique verronique viafine-arts fine-arts
houndsoflove
20:24
houndsoflove
20:23
4726 8850 500
Reposted fromverronique verronique viaester ester
houndsoflove
20:21
His privacy. via eggsackley
Reposted fromprotesedentaria protesedentaria viacomics comics
houndsoflove
20:19
0417 9648 500
#zenit
Reposted fromalensztajn alensztajn viakwiaty kwiaty
houndsoflove
20:19

Fjaðrárgljúfur. South Iceland.

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaester ester
houndsoflove
20:19
3569 dcf2 500
Reposted fromSilentForest SilentForest viaester ester
houndsoflove
20:15
houndsoflove
20:14

Paradoks Moraveca

 – odkrycie z dziedziny sztucznej inteligencji i robotyki, mówiące, że wbrew tradycyjnym przeświadczeniom, wysokopoziomowe rozumowanie wymaga niewielkiej mocy obliczeniowej, natomiast niskopoziomowa percepcja i zdolności motoryczne wymagają olbrzymiej mocy obliczeniowej.
Moravec napisał: „Stosunkowo łatwo sprawić, żeby komputery przejawiały umiejętności dorosłego człowieka w testach na inteligencję albo w grze w warcaby, ale jest trudne albo wręcz niemożliwe zaprogramowanie im umiejętności rocznego dziecka w percepcji i mobilności.”
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viascience science
20:14
7348 eb7f
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viapaintings paintings

June 16 2015

houndsoflove
22:51
7715 3c03 500
Reposted fromester ester
22:47
8983 24ae 500

Arrangements, Emily Blincoe

houndsoflove
22:44
houndsoflove
22:44
houndsoflove
22:42
1758 ca4b
Reposted fromhomczi homczi viaa-antimatter a-antimatter

May 31 2015

houndsoflove
18:40
1304 55dd 500
Stasys Eidrigevicius
houndsoflove
18:39
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...